17:38 / E Mërkurë, 30 Tetor 2019 / indeksADMonline

Komisioni Evropian dhe Kosova me marrëveshje mbi luftën kundër terrorizmit

Komisionari për Migracion i Komisionit Evropian Dimitris Avramopoulos nënshkroi një marrëveshje me ministrin në detyrë të Punëve të Brendshme të Kosovës, Ekrem Mustafa, për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit për Antiterrorizmin për Ballkanin Perëndimor.

Aranzhimi identifikon veprime prioritare konkrete, të cilat autoritetet kosovare duhet të ndërmarrin gjatë vitit 2019 dhe 2020, dhe mbulon të pesë objektivat e Planit të Veprimit të Përbashkët (PDF), i miratuar nga BE dhe partnerët e saj të Ballkanit Perëndimor në tetor 2018.

Aksionet prioritare të nënshkruara sot përfshijnë:

Përqendrimi në adresimin e sfidave të paraqitura nga kthimi i luftëtarëve që kanë marrë pjesë në vende tjera dhe anëtarëve të familjes së tyre. Kjo përfshin hetimin sistematik dhe ndjekjen penale të veprave kriminale të bëra nga ata, programe të rehabilitimit dhe riintegrimit brenda dhe jashtë burgjeve, shkëmbimi i informacionit në dispozicion për luftëtarët që kanë marrë pjesë në vende të huaja që kthehen në Kosovë me shtetet anëtare të BE-së.

Mbështetja e masave strukturore, të tilla si një koordinator për kundërterrorizmin dhe kundër ekstremizmit të dhunshëm, një strukturë e përmirësuar në analizën e vlerësimit të kërcënimit të Kosovës dhe vendosja e një mekanizmi koordinimi për projektet e reja lokale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.

Përqendrimi në pastrimin e parave dhe luftimi i financimit të terrorizmit, duke përfshirë korrigjimin e mangësive në kornizën aktuale rregullatore, një vlerësim gjithëpërfshirës të rrezikut për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe masa për të inkurajuar hetimin dhe ndjekjen penale të aspekteve të financimit të çështjeve të terrorizmit.

Autoritetet e Kosovës synojnë t’i raportojnë dy vjetëve KE-së për gjendjen e zbatimit, përfshirë sa i përket çdo vështirësie me të cilën mund të përballen. Marrëveshja tregon gjithashtu mbështetjen e parashikuar të KE-së në këtë drejtim, thuhet në komunikatën për media të Komisionit Evropian.