08:27 / E Enjte, 07 Dhjetor 2023 / AR

Mashtruan me miell e sheqer, inicohet procedurë gjyqësore ndaj tre bizneseve në Ferizaj

Inspektorati i Tregut inicion procedurë gjyqësore ndaj tre operatorëve ekonomik në Ferizaj, mashtruan konsumatorët me peshën e disa produkteve esenciale.

Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut nga MINT në vazhdën e aktiviteteve inspektuese tek operatorët ekonomik ka realizuar inspektime tek tre operatorë ekonomik në Ferizaj për verifikimin e peshës së disa prej artikujve esencial.

Gjatë këtyre inspektimeve, Inspektorët e Tregut në bashkëpunim me zyrtarët e Metrologjisë, pas marrjes së mostrave, kanë konstatuar se disa prej produkteve të miellit dhe sheqerit nuk e kanë peshën e deklaruar sikurse në ambalazh.

Si rrjedhojë, ndaj subjekteve ekonomike janë inicuar procedurat gjyqësore sipas ligjit në fuqi dhe të njëjtave u është kërkuar që t’i ndërmarrin veprimet e nevojshme për t’i eleminuar këto parregullësi.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për çdo ditë po vazhdon aksionet në terren për mbikëqyrjen e tregut dhe luftimin e informalitetit, duke siguruar garantimin e ligjshmërisë në tregtimin e mallrave në tregun e Kosovës.