23:13 / E Mërkurë, 27 Prill 2022 / AR

Masturbimi dhe martesa: Çfarë (nuk) dimë rreth bashkëjetesës së të dyjave

Të martuarit masturbohen. Ideja se martesa plotëson të gjitha nevojat seksuale dhe se të martuarit nuk kanë nevojë të masturbohen, është shkatërruar plotësisht nga shoqëria moderne.

Të martuarit sigurisht që bëjnë më shumë seks sesa beqarët dhe studime të shumta tregojnë se të qenit beqar ose i sapo divorcuar shpesh parashikon një rritje të shikimit të pornografisë dhe masturbimit (kryesisht te meshkujt).

Por, të qenit i martuar nuk është një “ilaç” për masturbimin. Historikisht, masturbimi nga të martuarit shihej si heqje e diçkaje nga martesa dhe shpesh shihej si një tregues se diçka nuk shkonte në marrëdhënie, veçanërisht nëse përfshin fantazi rreth njerëzve të ndryshëm.

Njerëzit masturbohen për një sërë arsyesh, duke përfshirë dëshirën për kënaqësi seksuale, çlirimin e stresit dhe për të përjetuar ndjesi private, të përqendruara te vetja, pa shpërqendrimin e partnerit. Por kur njerëzit masturbohen brenda kontekstit të një marrëdhënieje intime, mund të jetë e vlefshme të kuptohen motivet pas saj.

Teoritë rreth masturbimit brenda martesës

Dy teori kryesore janë promovuar në lidhje me marrëdhënien midis masturbimit dhe seksit me partnerin/en. Teoria plotësuese propozon që njerëzit të masturbohen brenda një marrëdhënieje, në mënyrë që të përmirësojnë seksin e tyre me partnerët. Pra, masturbimi mund të rrisë dhe përmirësojë seksin në një marrëdhënie.

Në të kundërt, modeli kompensues sugjeron që njerëzit në marrëdhënie, masturbohen si një mjet për të zëvendësuar dëshirat seksuale (qoftë në sasi, cilësi ose lloj) që nuk plotësohen brenda marrëdhënies. Përndryshe, është sugjeruar gjithashtu se masturbimi dhe seksi me partnerin/en janë dy sjellje të ndara, ndoshta edhe paralele, që plotësojnë nevoja të ndryshme.

Çfarë thotë hulumtimi

Burrat dhe gratë duket se i qasen çështjes së masturbimit dhe martesës ndryshe, dhe është sugjeruar që meshkujt ta përdorin masturbimin në mënyra kompensuese dhe femrat në mënyra plotësuese. Por, si për shumë gjëra, realiteti rezulton të jetë më i nuancuar.

Një studim i publikuar së fundmi nga Regnerus, Price dhe Gordon ekzaminoi këtë çështje, me një kampion shumë të madh amerikanësh (7648 burra dhe 8090 gra). Ky ishte një kampion jo klinik dhe u nxor nga metodat e probabilitetit, kështu që këto të dhëna janë vlerësimi më i mirë se si kjo çështje reflektohet në popullatën e përgjithshme, duke na lejuar të përgjithësojmë këto rezultate. Si kufizim të mundshëm, mund të konsiderojmë ndryshimin në kultura, për shembull si kultura amerikane ndryshon nga ajo shqiptare.

Studimi kontrolloi tipare të tilla si mosha dhe gjinia, të cilat lidhen me frekuencën e masturbimit, dhe përfshinte një faktor të tretë të rëndësishëm dhe shumë zbulues.

Ky studim, për herë të parë, shqyrtoi edhe pyetjen se sa i kënaqur/i kënaqur seksualisht është një person brenda marrëdhënies së tij. Megjithëse kjo duket mjaft intuitive, ky variabël nuk ishte marrë parasysh në të kaluarën.

Rezultatet e përgjithshme treguan se frekuenca e seksit të fundit brenda marrëdhënies kishte pak lidhje me shpeshtësinë e masturbimit. Por, kur u konsiderua variabli i kënaqësisë seksuale, marrëdhëniet e forta filluan të shfaqen në rezultate. Veçanërisht, njerëzit që raportuan se ishin të kënaqur seksualisht brenda marrëdhënies së tyre kishin 30% më pak gjasa të raportonin masturbim në 2 javët e fundit. Në një mostër probabiliteti të kësaj madhësie, një ndryshim prej 30% si ky, është tregues i një efekti të madh.

Dallimet gjinore u shfaqën gjithashtu në rezultate, duke treguar se gratë që ishin më të kënaqura seksualisht me sasinë e seksit në marrëdhënien e tyre kishin më shumë gjasa të raportonin masturbim.

Burrat që ishin të pakënaqur seksualisht raportuan normat më të larta të masturbimit dhe treguan lidhjen më të fortë midis shpeshtësisë së seksit me partnere dhe masturbimit. Meshkujt e pakënaqur seksualisht që nuk kishin bërë seks kohët e fundit raportuan shkallë të lartë të masturbimit (79%), krahasuar me vetëm 60% në meshkujt që kishin bërë seks së fundmi.
Por, pakënaqësia seksuale ishte më pak parashikuese e masturbimit tek gratë, me shumë më pak lidhje me frekuencën seksuale. Gratë që janë seksualisht të pakënaqura, por që kanë një jetë seksuale aktive, kanë më shumë gjasa të masturbohen, krahasuar me gratë e pakënaqura që nuk bënin shumë seks.