75 Mall Live Search
07:11 / E Martë, 24 Prill 2018 / indeksADMonline

Mbahet konferencA� pA�r Edukimin mbi Median dhe Informacionin

Instituti pA�r Politika Zhvillimore (INDEP) nA� bashkA�punim me ZyrA�n pA�r Qeverisje tA� MirA�/ZKM dhe me mbA�shtetje tA� UNESCO-s dhe BE-sA�, mban konferencA�n: Konsultimet nacionale pA�r strategjitA� dhe politikat e edukimit mbi median dhe informacionin nA� KosovA�.

KA�to konsultime synojnA� ta mundA�sojnA� njA� debat gjithA�pA�rfshirA�s pA�r Edukimin mbi Mediat dhe Informacionin (EMI) dhe ta inicojnA� procesin e hartimit tA� njA� kornize strategjike pA�r integrimin e konceptit tA� EMI nA� sistemin arsimor formal, informal dhe jo formal. Konsultimet Nacionale do ta��i mbledhin hisedarA�t prej sektorA�ve qeveritarA� dhe jo qeveritarA� relevant nA� fushA�n e EMI, nA� pA�rpjekje pA�r tA� gjetur mA�nyra inovative, kreative dhe tA� qA�ndrueshme pA�r ta��i ofruar shoqA�risA� EMI. Rezultati i diskutimeve do tA� integrohet nA� punimin final mbi EMI nA� KosovA�, i cili do tA� ofrojA� rekomandime specifike nA� pA�rmirA�simin dhe zhvillimin e EMI.

Konsultimet nacionale do tA� zhvillohen pA�rmes 3 (tri) sesioneve me temA� bosht si vijon: Sesioni i konsultimeve I: Roli i mediave, trupave (vetA�) rregullues, ndA�rmjetA�suesve tA� informacionit dhe grupeve tA� mediave qytetare nA� zhvillimin e Edukimit mbi Median dhe Informacionin (EMI), sesioni i konsultimeve II: Edukimi mbi median dhe informacionin (EMI) si strategji edukative pA�r zhvillimin e tA� menduarit kritik dhe sesioni i konsultimeve III: Roli i shoqA�risA� civile dhe grupeve tA� mediave qytetare nA� Edukimin mbi median dhe informacionin (EMI).