75 Mall Live Search
07:55 / E Hënë, 24 Qershor 2024 / L K

Mblidhet Kryesia e Kuvendit

Sot në Kuvendin e Kosovës pritet të mblidhet kryesia e Kuvendit, përjcell IndeksOnline.

Ky është rendi i ditës:

1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,

II. Pika e papërfunduar nga Seanca e Jashtëzakonshme, e mbajtur më 28 mars 2024:

1.    Votimi për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për procedurat e prokurimeve të negociuara pa publikim të njoftimit për kontratë, në ministri dhe në ndërmarrje publike qendrore.

III. Seanca plenare e shtyrë nga data e paraparë që të mbahet më 24 maj 2024:

1.    Shqyrtimi i Projekt-Rezolutës për tre vjet qeverisje.

IV. Propozimi i rendit të ditës për Seancën plenare të radhës:

1.    Miratimi i procesverbaleve të seancave të mëparshme,

2.    Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3.    Pyetjet parlamentare,

4.    Votimi i Projektligjit nr.08/L-309 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit, për programin e parë për “Financimin e  politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër”, në mes të Republikës së Kosovës  e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim,

5.    Votimi i Statutit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë,

6.    Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr.08/L-212 për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor,

7.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-266 për gjendjen civile,

8.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-300 për provimin e maturës shtetërore,

9.    Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-296 për të huajt,

10.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-277 për Sport,

11.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-264 për Rininë

12.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-265 për regjistrin e pronarëve përfitues,

13.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-256 për falimentimin,

14.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-225 për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes,

15.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-261 për mbrojtje nga zjarri,

16.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-267 për letërnjoftimin,

17.    Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-274 për Shërbimet Private të Sigurisë,

18.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-304 për bankat,

19.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-305 për ofruesin e shërbimeve të navigacionit ajror,

20.    Votimi për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar mbi përgjegjësitë ekzekutive të Ministrisë së Drejtësisë në raport me zjarret e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore, zhdukjen e mostrave në rastin e Astrit Deharit dhe çdo veprimi e mosveprimi të kësaj ministrie që ka cenuar pavarësinë dhe përgjegjësitë ligjore të këtij instituti,

21.    Themelimi i Komisionit Hetimor Parlamentar për procesin e përllogaritjes së borxheve të kompanive ambalazhuese të ujit, si dhe mënyrën dhe bazën e shlyerjes së borxheve nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

22.    Votimi i Projekt-rezolutës për adresimin e gjetjeve të Raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit-DASH,

23.    Shqyrtimi i Projektkodit të sjelljes për deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës,

24.    Shqyrtimi i Projekt-Deklaratës për raportet e Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,

25.    Shqyrtimi i Projekt-rezolutës për adresimin e çështjes së emigrimit të qytetarëve nga Republika e Kosovës,

26.    Raportimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për progresin mbi zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe reflektimin e Agjendës Transformuese të Kosovës në buxhet dhe politika qeveritare,

27.    Shqyrtimi i Programit Kombëtar për Integrim Evropian 2024-2028,

28.    Themelimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për dy (2) anëtarë të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, prej tyre, një nga komuniteti shqiptar dhe një nga komuniteti serb.

V. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave