22:58 / E Hënë, 25 Maj 2020

Mësimi online, pa përfshirje totale

10 për qind nga të gjithë nxënësit, nuk kanë qasje fare në këtë lloj mësim-nxënie.

Më të prekurit janë fëmijët e komunitetit romë-ashkalinj-egjiptas.

Mos i humb