15:08 / E Martë, 21 Janar 2020

Mundësi punësimi për stjuardesë/stjuard në Kosovë, nga EuroKoha

Për aviokompaninë tonë partnere jemi në kërkim për punësimin e disa stjuardesave/stjuardëve.

A doni ta s­doni veten? Ne mezi presim t’ju takojmë!

Ne ju ofrojmë

•  Kontratë me orar të plotë pune;

•  Trajnim profesional 6-javësh;

•  Uniformë të punës.

Kuali­kimet dhe kërkesat

•  Të jetë i përpiktë në punë;

•  Të jetë i përkushtuar dhe ‑eksibil;

•  Të ketë paraqitje të duhur (e/i mirëmbajtur);

•  Bashkëpunues në ekip, sjellje të shkëlqyera dhe e/i shoqërueshëm;

•  Gjatësia minimale: 1.60m;

•  Mosha minimale: 18 vjeç;

•  Të zotërojë rrjedhshëm gjuhën angleze në shkrim e në lexim,

    njohuritë për gjuhën gjermane janë të pëlqyeshme;

•  Së paku të ketë dëftesën e shkollës së mesme;

•  Të ketë pasaportë të vlefshme;

•  Aftësia e të parit +/- 5 dioptri;

•  Gjendje shëndetësore të mirë;

Të dijë të notojë.                                                                                                                                                                          

Procedura e aplikimit

•  Ju lutemi, të aplikoni vetëm online! Dërgoni rezymenë ose CV tuaj në: 

    jobs@kosovaairlines.com

deri më datën

31.01.2020.

•  Do të përzgjidhen vetëm kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat e lartcekura.

•  Nëse aplikacioni juaj i plotëson kërkesat e lartcekura, ne do t’ju ftojmë për 

    intervistë.

•  Intervista do të mbahet në një qendër vlerësimi.

E mirëpresim aplikacion tuaj!

MUNDËSI PUNËSIMI

PËR STJUARDESË/STJUARD

Mos i humb