14:48 / E Mërkurë, 22 Nëntor 2017 / indeksADMonline

Nesër Kuvendi i Kosovës mban seancën e radhës

Kuvendi i Kosovës do të mbaj nesër seancën e radhës plenare, e cila do të nis nga ora 10.

Në këtë seancë është paraparë që të shqyrtohen 23 pika të rendit të ditës, raporton Indeksonline.

Ja pikat e rendit të ditës:

Koha për deklarime jashtë rendit të ditës:

 1. Koha për pyetje parlamentare,
 2. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
 3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-31për Lirinë Fetare në Kosovë,
 4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën,
 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Tatimin në Pronën e Paluajtshme,
 6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/26 për Trashëgiminë në Kosovë,
 7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës,
 8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-007 për procedurën jo-kontestimore,
 9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ndërmjetësim,
 10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Shoqëritë Tregtare,
 11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Standardizim,
 12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214,
 13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për infrastrukturën kritike,
 14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Noterinë,
 15. Rekomandimi i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media për shkarkimin e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës,
 16. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2016,
 17. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2016,
 18. Shqyrtimi i Raportit Vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në sektorin publik të Kosovës për vitin 2016,
 19. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti serb,
 20. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Bordit për Ankesa,
 21. Zgjedhja e një (1) anëtari të Komisionit të Pavarur të Mediave,
 22. Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës.