13:44 / E Martë, 19 Nëntor 2019

Përfundon ushtrimi “Partnerët 19“

Batalioni i Parë i Brigadës së Reagimit të Shpejtë të FSK-së, në nivel të kompanisë, në bashkëpunim me komunat të Vitisëhe Kamenicës dhe njësitet e tyre emergjente kanë realizuar ushtrimin fushor “Partnerët 19“.

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit kanë arritur një bashkëpunim të shkëlqyer në shkëmbimin e  përvojave në procesin e planifikimit dhe menaxhimit të ushtrimeve të tilla.

Ushtrimi është realizuar në periudha të ndryshme kohore. Në Komunën e Vitisë është mbajtur  nga 4 deri 8 nëntor, ndërsa në Komunën e Kamenicës nga 11 deri 15 nëntor. Pjesë e  këtij ushtrimi, në rol vëzhgues, ishin edhe Komuna e Kllokotit dhe ajo e Artanës, me qëllim të informimit dhe familjarizimit me skemën e mobilizimit dhe reagimit të përbashkët në situata emergjente.

Ushtrimi me autoritetet civile është planifikuar dhe ekzekutuar sipas Planit të Reagimit Kombëtar dhe Sistemit të Integruar të Emergjencave, dokumente këto obliguese për bashkëveprim në situatat të ndryshme të emergjencave civile.

Në këtë ushtrim kanë marrë pjesë edhe njësitet e specializuara të Gardës Kombëtare, Skuadra e Kërkim-Shpëtimit, EOD-ja,  MKABK-ja dhe K9-a.

Mos i humb