16:18 / E Martë, 24 Prill 2018 / indeksADMonline

Prizreni dhe Policia, kthejnA� prapa Ligjin pA�r PrishtinA�n

Komisioni pA�r Legjislacion ia ka kthyer projektligjin pA�r kryeqytetin e KosovA�s bashkA� me amendamentet e propozuara, Komisionit pA�r AdministratA� Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, me arsyetimin se shumica e amendamenteve janA� kundA�r KushtetutA�s.

Nenet mA� problematike tA� propozuara nA� projektligjin pA�r PrishtinA�n, ishin neni 2, e cila fliste pA�r kryeqytetin e KosovA�s, PrishtinA�n dhe kryeqytetin historik tA� KosovA�s, Prizrenin.

Po ashtu problematike ishte edhe amendamenti qA� parasheh themelimin e drejtorisA� sA� PolicisA� sA� kryeqytetit, drejtorin e tA� cilit e emA�ron drejtpA�rdrejt kryetari i komunA�s.

Deputeti i LDK-sA�, Arben Gashi, tha se amendamentet e propozuara janA� nA� kundA�rshtim tA� plotA� me KushtetutA�n e KosovA�s

a�?KanA� bA�rA� diA�ka shumA� dA�shirore kA�tu, njA� amendament hajt tA� bA�jmA� diA�ka, por qysh funksionon kjo punA�. VetA�qeverisja lokale A�shtA� shumA� mA� e komplikuar se sa e kanA� paraparA� komisioni funksional. Prandaj mendoj qA� janA� nA� kundA�rshtim, kA�to nene, amendamente, shumica prej tyre, nA� kundA�rshtim me ligjin pA�r vetA�qeverisje lokale dhe nA� kundA�rshtim me KushtetutA�n e KosovA�sa�?, tha Gashi.

Sipas Gashit, me kA�tA� propozim pA�r PolicinA� e kryeqytetit, lA� tA� nA�nkuptojA� se A�shtA� njA� strukturA� tA� re organizative tA� PolicisA� dhe vendimmarrA�s kA�tu A�shtA� Kuvendi si propozues dhe si autoritet final kryetari i kryeqytetit. Me kA�tA�, Gashi tha se disbalancohet komplet sistemi, pasi nuk A�shtA� e qartA� A�ka A�shtA� policia e kryeqytetit, si definohet, sa tA� punA�suar do ta��i ketA�, si rekrutohen kA�ta persona.

Madje, ai theksoi se u jep pretekst edhe komunave tjera, sidomos atyre problematike nA� veri qA� nA� tA� ardhmen tA� kA�rkojnA� gjA�ra tA� tilla.

Edhe nA�nkryetari i Komisionit pA�r Legjislacion Hajdar Beqa, tha se amendamentet e propozuara janA� kundA�r KushtetutA�s, sidomos, amendamenti 2 pika 4.2.

a�?Personalisht mendoj qA� amendamenti 2 A�shtA� nA� kundA�rshtim me nenin 13 tA� KushtetutA�s sA� KosovA�s. Po ashtu A�shtA� ky amendament A�shtA� nA� kundA�rshtim edhe me qA�llimin e projektligjit sepse ky projektligj rregullon statusin dhe funksionimin e kryeqytetit pasi gA�zon status tA� veA�antA� sipas KushtetutA�s sA� KosovA�s. PA�r me tepA�r nA� asnjA� dispozitA� tA� projektligjit nuk A�shtA� e pA�rfshirA� ndonjA� normA� qA� flet pA�r kryeqytetin historik Prizrenin dhe si i tillA� nuk mund tA� pA�rfshihet si normA� brenda dispozitave brenda kA�tij projektligjia�?, theksoi Beqa.

Deputeti Korab Sejdiu, e quajti projektligjin tA� cunguar, por sipas tij, mA� e keqja A�shtA� se as gjatA� amendamentimit nA� Kuvend nuk A�shtA� pA�rmirA�suar fare.

a�?Duke filluar nga amendamenti 2 qA� veA� u pA�rmend pikA�pyetje sa i pA�rket se a A�shtA� nA� KushtetutA�, por A�shtA� edhe absurde qA� nA� ligj pA�r kryeqytetin e RepublikA�s sA� KosovA�s PrishtinA�n flitet pA�r Prizrenin do tA� thotA� po flet pA�r kryeqytetin e tash po flet pA�r njA� qytet tjetA�r. A�A�shtja tjetA�r ka tA� bA�jA� tek ndA�rlidhja me policinA� edhe unA� e shoh si shumA� problematike kA�tu adresimin dhe krijimin e PolicisA� A�farA� po parashihet kA�tu nuk A�shtA� tash fortA� e qartA� edhe pse ndoshta ekziston nevoja qA� Prishtina me pas njA� Polici tA� veA�antA� diA�ka, por mA� mirA� do tA� ishte tA� amandamentohej ligji pA�r PolicinA� me A�a��rast aty A�artA� pA�rcaktohet edhe mbikA�qyrja edhe cilA�t zinxhir komandues si i pA�rkasin e kA�shtu me radhA�a�?, tha Sejdiu.

NdA�rsa, deputeti i NismA�s Socialdemokrate tA� KosovA�s, Bilall Sherifi, theksoi se nuk A�shtA� keq qA� kryeqyteti tA� ketA� PolicinA� e vet, porse kA�to amendamente nuk janA� ligjore.

a�?UnA� nuk mendoj qA� A�shtA� keq tA� ketA� kryeqytetin PolicinA� e vetA� se nA� fund tA� fundit ka modele tA� ndryshme, por a A�shtA� nA� pA�rputhje a A�shtA� nA� harmoni me legjislacionin nA� fuqi, a A�shtA� nA� harmoni me rregullimin edhe kushtetues edhe ligjor nuk A�shtA�. Ne mund ta thA�rrasim komisionin nuk A�shtA� problem po nuk A�shtA� se ata do tA� mund tA� thonA� mA� shumA� sesa me atA� qA� e kanA� shkruar me propozimet qA� i kanA� dhA�nA�a�?, theksoi Sherifi.

Projektligji pA�r kryeqytetin ka kohA� qA� sillet nA�pA�r sirtarA�t e QeverisA�, derisa menjA�herA� pas ardhjes sA� Ramush Haradinajt nA� krye tA� ekzekutivit, e ka proceduar pA�r nA� Kuvend. Prishtina, parashihet edhe me KushtetutA� qA� tA� rregullohet me ligj tA� veA�antA�.