13:41 / E Hënë, 16 Prill 2018

Shkollat serbe nA� KosovA� ende me SerbinA�, mA�sojnA� zi e mA� zi pA�r shqiptarA�t

Ministri i Arsimit, ShkencA�s dhe TeknologjisA�, BytyA�i, ka deklaruar se shkollat serbe nA� vend edhe vazhdojnA� tA� aplikojnA� sistemin e RepublikA�s sA� SerbisA� dhe jo tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, por gjithashtu vazhdojnA� tA� mos raportojnA� nA� MASHT.

BytyA�i duke iu pA�rgjigjur deputetit tA� LA�vizjes VetA�vendosje, Ismail Kurteshi, tha se nA� dokumente bA�hen pA�rpjekje pA�r integrime tA� komuniteteve, por fatkeqA�sisht shkollat serbe ende mA�sojnA� me sistemin e SerbisA�.a�?Deri mA� tani fatkeqA�sisht tA� gjitha shkollat qA� mA�sojnA� nA� gjuhA�n serbe, vazhdojnA� tA� aplikojnA� sistemin e RepublikA�s sA� SerbisA� dhe jo tA� RepublikA�s sA� KosovA�s. Aktualisht A�ka ne kemi bA�rA� A�shtA� ngarkuar zA�vendA�sministri, Bajrush Cezari pA�r ta��u marrA� me A�A�shtjen e komuniteteve, veA�anA�risht me shkollat qA� nuk janA� tA� integruara nA� sistemin e RepublikA�s sA� KosovA�. Ai A�shtA� duke bA�rA� njA� punA� me terren, ka filluar nga pjesa jugore sepse edhe nA� pjesA�n jugore kemi shkolla qA� nuk janA� tA� integruara nA� sistemin arsimor tA� RepublikA�s sA� KosovA�s, pA�r tA� parA� se cila janA� pengesat dhe mundA�sit qA� pastaj bashkA� me partnerA�t ndA�rkombA�tar tA� gjejmA� mA�nyrA�n e integrimit nA� sistemin e RepublikA�s sA� KosovA�s. Po ashtu, asnjA� shkollA� e cila mA�son nA� gjuhA�n serbe nuk raporton nA� MinistrinA� e ArsimitA� a�?, tha ai.

NdA�rsa, deputeti Kurteshi pyeti ministrin edhe pA�r tekstet shkollore qA� janA� nA� kundA�rshtim me KushtetutA�n ku pA�r shqiptarA�t flitet nA� mA�nyrA�n mA� te keqe tA� mundshme. Kurse, ministri BytyA�i tha se kjo A�A�shtje duhet tA� kalojmA� nA� komision shtetA�ror qA� duhet tA� merren me A�A�shtjen e teksteve dhe integrimit.A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Seanca vazhdoi me pyetjen pA�r ministrin e FSK-sA�, Rrustem Berisha, i cili tha se aktualisht janA� tA� pajisur me armatim personal dhe kolektiv, tA� cilin ia mundA�son ligji.Kurse, ministri i KulturA�s, Kujtim Gashi, duke iu pA�rgjigjur pyetjeve tA� deputetA�ve, tha se sA� shpejti do ta kenA� njA� rregullore pA�r njerA�zit e artit dhe kulturA�s.

Ministri i PunA�s dhe MirA�qenies Sociale, Skender ReA�ica nA� seancA�n e sotme tA� Kuvendit tA� KosovA�s, ka deklaruar se me tA� marrA� kA�tA� pozitA� ka nisur reformat sociale, duke identifikuar mangA�sitA� nA� disa drejtime dhe shpreson qA� brenda kA�tij viti do tA� ndA�rmarrin hapat e nevojshA�m si pA�r pensionet ashtu edhe pA�r fushat tjera qA� janA� nA�n menaxhimin e tyre.

NdA�rkohA�, deputet janA� pajtuar qA� nA� rend dite tA� hyjA� edhe ratifikimi i anA�tarA�ve tA� kA�shillit shtetA�ror tA� cilA�sisA�, megjithatA� pA�r shkak tA� mungesA�s sA� kuorumit, seanca A�shtA� ndA�rprerA� deri nA� orA�n 15:00.