11:26 / E Mërkurë, 25 Prill 2018 / indeksADMonline

Spitali i PejA�s po ndryshohet, kA�to janA� punimet qA� po bA�hen

NA� kuadA�r tA� projekteve pA�r EfiqencA� tA� EnergjisA� dhe Energji tA� RipA�rtirA� tA� financuar nga njA� kredi e QeverisA� sA� KosovA�s e tA� mbA�shtetur nga Banka BotA�rore, A�shtA� duke u zbatuar ky projekt edhe nA� objektet e Spitalit tA� PA�rgjithshA�m nA� PejA�.

Me kA�tA� investimi do tA� bA�het izolimi i mureve me stiropor prej 10 cm, do tA� bA�het suvatimi, izolimi i kulmit tA� objekteve, riparimet e nevojshme dhe vendosja e fasadA�s, me A�`rast pA�rveA� pA�rfitimeve nA� zvogA�limin e shpenzimeve tA� energjisA�, Spitali i PA�rgjithshA�m nA� PejA� po merr edhe pamje krejtA�sisht tA� re.

Po ashtu nA� kA�tA� projekt do tA� ketA� edhe intervenime tjera si: Ngrohja e ujit sanitar me ngrohje solare, vendosja e poqave elektrik LED qA� kursejnA� energji elektrike, zA�vendA�simi i dritareve aty ku janA� ende tA� vjetra, vendosja e dyerve tA� reja hyrA�se dhe riparimet e nA�nstacioneve dhe radiatorA�ve tA� ngrohjes qendrore.

Ky projekt i qA�lluar padyshim qA� do tA� ndikoj edhe nA� reduktimin e shpenzimeve tA� Spitalit.

Deri mA� tani janA� nA� pA�rfundim punimet nA� objektin e AdministratA�s sA� Spitalit, ndA�rsa qA� punimet po vazhdojnA� nA� Bllokun Internistik, ndA�rsa nA� muajt e ardhshA�m punimet do tA� bA�hen nA� secilin objekt tA� Institucionit tonA�.

Spitali i PA�rgjithshA�m nA� PejA� falA�nderon tA� gjithA� Institucionet dhe drejtuesit e tyre qA� ndikuan qA� ky projekt tepA�r i rA�ndA�sishA�m tA� zbatohet edhe tek ne, dhe ky intervenim padyshim qA� ndikon nA� kushtet e punA�s pA�r personelin dhe pacientA�t, por dhe nA� motivimin pA�r ti shA�rbyer tA� gjithA� qytetarA�ve nA� nevojA� qA� kA�rkojnA� mjekim nA� Spitalin e PA�rgjithshA�m nA� PejA�.