21:43 / E Shtunë, 16 Shtator 2023 / MSH

Universiteti “Haxhi Zeka” integron teknologjinë e fundit të inteligjencës artificiale

Universiteti Haxhi Zeka, në bashkëpunim me Terra, ka kryer integrimin e teknologjisë së fundit në inteligjencë artificiale – OpenAI, ose ChatGPT, në platformën e tyre Viber. Kjo është një hap i madh përpara në fushën e teknologjisë dhe komunikimit.

ChatGPT është një botë e re e mundësive, e cila mund të ndihmojë në funksione të ndryshme. Ajo mund të ndihmojë në përgatitjen e përmbajtjes për mediat sociale, në hartimin e fjalimeve, në rregullimin gramatikor të teksteve dhe në përgatitjen e e-maileve. Kjo është një mjet i çmuar për studentët, mësimdhënësit dhe stafin e Universitetit Haxhi Zeka.

E më e rëndësishmja, ky chatbot është në çdo gjuhë të botës, duke e bërë atë të përshtatshëm për të gjithë, pa marrë parasysh gjuhën e tyre amtare.

Ne jemi të lumtur që të jemi pjesë e kësaj ndryshimi të madh dhe të ndihmojmë Universitetin Haxhi Zeka të ecë përpara me teknologjinë më të fundit.