Shëndetësi

  • Duhanpirësit rrezikohen nga skleroza
  • Njerëzit e vetmuar janë në rrezik të madh shëndetësor
  • Menstruacionet e çrregullta, sa janë normale