Tech

  • Google Chrome në Android mund të ruajë artikuj për tu lexuar offline
  • Rritet përdorimi i Google Translate me 30% prej Botërorit në Rusi
  • Si të aksesoni Microsoft News në iOS, Android dhe Windows 10