Ekonomi

  • Projektet bujqësore të Junikut, do gjejnë mbështetjen e MBPZHR-së
  • Tërhiqet nga shitja njësia nr.63 “Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë IX”
  • Rreth 100 biznese pjesë e panairit ndërkombëtar ‘Prishtina 2019’