Ekonomi

  • Agjencia Kosovare e Privatizimit shpalli rezultatet e shitjeve përmes likuidimit
  • ​Kërkohet angazhim dhe unitet për zgjidhjen e problemeve në tregtinë rajonale
  • Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave- shitja përmes likuidimit 54