12:57 / E Mërkurë, 16 Maj 2018

Gjërat që prishin agjërimin

Agjërimi është përmbajtje (imsak) nga çfarëdo që e prishë atë, në kohën prej agimit të dytë deri në perëndim të diellit të ditës që agjërohet.

Disa nga gjërat që e prishin agjërimin janë ngrënia, pirja, marrëdhëniet intime, nëse bëhen me qëllim. Po ashtu, vjellja me qëllim, edhe nëse është në sasi të vogël, e prishë agjërimin.

Femrat që janë në ciklin menstrual dhe ato që janë lehona. Pastaj, nxitja me qëllim e masturbimi. Përcjellja në fyt e guralecëve të vegjël apo paratë e metalta; pastrimi i veshkave (në dializë).

Gjithashtu, ndër gjërat që e prishin agjërimin janë edhe injeksionet që përmbajnë materie ushqyese dhe infuzionet; marrja dhe dhënia e gjakut; dezertimi.