15:57 / E Hënë, 23 Prill 2018 / indeksADMonline

Hope: Ka rA�nA� numri i i tA� rinjve tA� ekspozuar ndaj ekstremizmit

Ministri i Arsimit, ShkencA�s dhe TeknologjisA�, Shyqiri Bytyqi ka pritur sot nA� takim tA� pA�rbashkA�t pA�rfaqA�suesit e USAID-it dhe UNDP-sA�, me tA� cilA�t ka biseduar pA�r mundA�sitA� e bashkA�punimit nA� zhvillimin e arsimit, si dhe ndikimin e kA�tij sektori nA� parandalimin e ekstremizmit tA� dhunshA�m.

Ministri Bytyqi ka falA�nderuar pA�rfaqA�suesit e kA�tyre dy organizatave tA� rA�ndA�sishme ndA�rkombA�tare pA�r mbA�shtetjen e vazhdueshme nA� tA� gjitha nivelet e arsimit.

Ministri theksoi se, pa mbA�shtetjen e partnerA�ve ndA�rkombA�tarA�, MAShT nuk do tA� mund tA� arrinte tA� zhvillojA� procese tA� rA�ndA�sishme pA�r ngritjen e cilA�sisA� nA� arsim. MegjithatA�, ai theksoi se Kosova ende ka nevojA� pA�r mbA�shtetjen e partnerA�ve, nA� mA�nyrA� qA� tA� kemi njA� arsim tA� standardeve mA� tA� larta.

Duke folur pA�r parandalimin e ekstremizmit tA� dhunshA�m dhe rolit tA� arsimit nA� kA�tA� drejtim, ministri Bytyqi theksoi se janA� bA�rA� disa hapa. Por, ai theksoi se ende mbetet punA� pA�r tA� bA�rA�, ndA�rsa theksoi se bashkA�rendimi i aktiviteteve me partnerA�t, do tA� sjellA� rezultate mA� tA� mira sa i pA�rket vetA�dijA�simit dhe parandalimit tA� kA�saj dukurie, qA� mund tA� sjellA� pasoja nA� shoqA�rinA� kosovare, por edhe kudo nA� botA�.

Drejtori i USAID-it pA�r KosovA�n, James Hope theksoi se bashkA�punimi me MinistrinA� e Arsimit A�shtA� i hershA�m dhe i frytshA�m. Ai tha se sA� bashku me kA�tA� dikaster janA� bA�rA� punA� tA� mira nA� arsim, ndA�rsa theksoi se sA� janA� duke identifikuar fushat arsimore tA� cilat do tA� mbA�shteten me strategjinA� e re 2023 .

Sa i pA�rket parandalimit tA� ekstremizmit tA� dhunshA�m , drejtori Hope theksoi se sipas tA� dhA�nave, ka rA�nA� numri i tA� rinjve tA� ekspozuar ndaj ekstremizmit , mirA�po theksoi se duhet tA� vazhdohet lufta e pA�rbashkA�t pA�r parandalimin e kA�saj dukurie.