16:45 / E Shtunë, 22 Prill 2023 / C E

Tani jemi te vetëdijësuar se nuk na ndanë asgjë nga evropa

Prof. Dr. Dr. Halil Krasniqi, partia politike (FWV) Gjermani


89 milionë euro për vizat e udhëtimit dhe kostot e dokumenteve, i paguan Kosovarët në 5 vitet e fundit. E tëra kjo ishte e lidhur me shumë veshtirësi, mund, stres e kohë.
Dhe tani pas 10 vitesh përpjekje, qytetarët tanë do të vetëdijësohen se kanë të drejta të barabarta me kombet e tjera evropiane. Edhe misioni i BE-së në Prishtinë reagoi me entuziazëm në një deklaratë për banorët e vendit pritës për vonesën e dritës së gjelbër të udhëtimit. Lajm i mirë ky – për Kosovën dhe BE-në.
Më së voni nga 1 janari 2024, 1.7 milionë kosovarë do të kenë mundësi të hyjnë pa viza në shtetet e zonës Shengen për 90 ditë – si pothuajse të gjithë evropianët e tjerë.
Prandaj të rinjtë tanë mund të udhëtojnë të lirë, ata më në fund do të kenë një pamje realiste të asaj se si është jeta në Perëndim.
Liberalizimi i vizave është procesi që shërben për të zvogëluar ose eliminuar barrierat e vizave midis shteteve, për qëllime të udhëtimit turistik, të biznesit ose për qëllime studimore. Kjo bën të mundur për qytetarët që të lëvizin më lehtë midis vendeve pa kërkuar nga shtetet e tyre që të miratojnë një vizë për secilën vend të visituar. Liberalizimi i vizave rrit lirinë e lëvizjes dhe përmirëson mundësitë e tregtisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Kjo ndikon në zhvillimin e turizmit, investimeve, arsimit dhe kulturës në mes të shteteve.
Rendesia e liberalizimit te vizave ne Kosove eshte shume e madhe, pasi ajo do te ndikonte ne lirine e lundrimit te qytetareve kosovare ne vendet e BE-se dhe mundesine per zhvillim te turizmit ne Kosove.
Liberalizimi i vizave do te rrise rritjen e ekonomise dhe do te permiresoje perspektiven e investimeve ne Kosove.
Pervec ketyre, liberalizimi i vizave do te krijoje mundesi per arsimime dhe trajnime ne universitete dhe institucione te ndryshme ne BE, duke u nxitur kthimi i te rinjve te arsimuar ne vendet e tyre te origjines dhe permiresimi i krahasueshmerise ne kete ane mes BE-se dhe Kosoves.
Gjithashtu, pervec asaj qe ka ndikim direkt ekonomik dhe te zhvillimit, liberalizimi i vizave ka edhe shume rendesi simbolike ne kontekstin politik dhe shteteror per Kosoven, ne kuptimin e nje rishikimi te kujteses kolektive per te drejten e qytetareve te Kosoves ne statusin e nje vendi te pavarur dhe te barabarte me gjithe vendet e tjera te BE-se.