16:54 / E Premte, 06 Korrik 2018

Barometri Ballkanik i RCC 2018: Kënaqshmëria e njerëzve dhe bizneseve në rajon po përmirësohet

Bruksel – Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) , sot në Bruksel zbuloi rezultatet e botimit të Barometrit të Ballkanit (BB) të vitit 2018, një studim vjetor i opinionit të qytetarëve dhe komuniteteve të biznesit mbi situatën në rajon.

Gjetjet kryesore të anketës tregojnë se kënaqshmëria e njerëzve dhe bizneseve në situatën e përgjithshme në rajon, ndërsa është ende nën mesatare, po përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme.

“Indeksi i ndjenjave publike është rritur me 7%, nga 35% në BB 2015 në 42% në BB 2018, ndërkohë që bizneset e rajonit vlerësuan pozitivisht situatën dhe perspektivat e tanishme, me vlerësime të situatës aktuale dhe parashikimit për të ardhmen me shumicë dërrmuese , në një shkallë prej 1 deri në 100, e vlerësuan 62 në 47 në BB 2015. Kjo është një prirje inkurajuese që shton optimizmin për vitet e ardhshme “, tha sekretari i Përgjithshëm i RCC Goran Svilanoviç.

“Edhe pse papunësia vazhdon të shihet si problemi më i rëndësishëm me të cilin ballafaqohet rajoni, interesante është se ikja / emigrimi i trurit shihet gjithnjë e më shumë si një sfidë e madhe nga qytetarët e rajonit, siç thonë 12% e tyre, që është 5% më shumë se në BB 2015. Sidoqoftë, ne shpresojmë të shohim ndryshime për të mirë në këto shifra, tashmë në vitin e ardhshëm pasi që raporti mbi zbatimin e Planit Shumëvjeçar të Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale (MAP REA) në Ballkanin Perëndimor, gjashtë ekonomi vërejnë përmirësime të rëndësishme në të katër fushat: Tregtia, Investimet, Lëvizshmëria dhe Integrimi Digjital, duke çuar drejt krijimit të vendeve të reja të punës dhe stabilitetit ekonomik në rajon “.

BB 2018 gjithashtu tregon besim të ulët në institucionet politike, me apatinë e qytetarëve ende të dukshëm dhe të përhapur, pasi shumica e të anketuarve vërejnë ngurrimin e tyre për t’u angazhuar në vendimmarrjen e qeverisë – 46% as nuk diskutojnë vendimet e qeverisë; 32% diskutojnë ato privatisht dhe jashtë një mjedisi publik; vetëm 9% protestë; 6% koment mbi vendimet e qeverisë për rrjetet sociale dhe; 4% marrin pjesë në debate publike. Ky është një kërcënim i madh për zhvillimin e ardhshëm demokratik të rajonit. Nga ana tjetër, është bërë përparim në punën e qeverisë në një numër treguesish që duhet të shërbejnë si pararendës për një përpjekje më serioze për të reformuar mënyrën se si qeveritë kryejnë punët e tyre.

Kur bëhet fjalë për opinionin për ekonomitë e rajonit, rezultatet e pranimit në BE janë të përziera. Krahasuar me 27% në BB 2015, vetëm 12% e të anketuarve parashikojnë që sot ekonomia e tyre të bashkohet me BE në fillim të vitit 2020. Megjithatë, në të njëjtën kohë, ka një rritje të dukshme të numrit të të anketuarve që parashikojnë pranimin deri në 2030 – nga 14 % në BB 2017 deri në 20% tani. 26% mendojnë se nuk do të ndodhë kurrë, gjë që është një përparim i lehtë nga viti i kaluar kur 28% e njerëzve mendonin kështu.

Genoveva Ruiz Calavera, Drejtoreshë për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Europian për Politikat e Fqinjësisë Evropiane dhe Negociatat e Zgjerimit (DG NEAR) tha se ishte e lumtur të thoshte se rajoni ngadalë po e fiton besimin në procesin e integrimit në BE dhe se reformat dhe ndryshimet e ndërlidhura, megjithëse të vështira në fillim, janë projektuar për të mirën e të gjithë qytetarëve.

“Nuk ka shkurtesa në përgatitjet e rajonit për t’u bashkuar me BE, por Bashkimi është këtu për të ofruar mbështetje dhe për të ndihmuar partnerët tanë të Ballkanit Perëndimor që të përgatiten për atë moment. Gjithashtu, shtetet tona anëtare duhet të përgatiten për t’ju mirëpritur në BE. RCC këtu është pjesë e atij procesi mbështetës dhe asistenca e tyre në lehtësimin e bashkëpunimit në shumë fronte ishte dhe vazhdon të jetë instrumental – BE është e bazuar në bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe kjo është ajo që ne duam të shohim në partnerët tanë ekonomitë e BB , pasi është jetike për integrimin. ”

Bizneset e rajonit janë pak më optimistë se popullsia. 40% e liderëve të kompanive raportojnë përmirësime në gjendjen e tyre të biznesit gjatë vitit të kaluar. 33% e bizneseve presin të rrisin numrin e të punësuarve dhe vetëm 8% mendojnë se do të duhet ta ulin atë gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa 55% prej tyre nuk presin asnjë ndryshim! 45% e liderëve të biznesit ende e shohin ekonominë e tyre si një vend të mirë për të investuar.

Vladimir Gligorov, Konsulent i Ekspertëve dhe Hulumtues i GfK në Institutin e Vienës për Studime Ekonomike Ndërkombëtare, prezantoi gjetjet kryesore të qëndrimeve, përvojave, aspiratave, perceptimeve dhe pritjeve nëpër ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Prezantimi i tij i plotë është në dispozicion në këtë link:

Një pjesë e lançimit të BBC 2018 të RCC-së është në panel diskutim..