Ekonomi

  • ​BQE: Rimëkëmbja e ekonomisë do të merr një kohë të konsiderueshme
  • ​Bajrami: Programi për Reforma në Ekonomi adreson edhe rritjen e punësimit
  • ​Shënon ngritje indeksi i çmimeve të prodhimeve blegtorale dhe bimore