07:03 / E Mërkurë, 07 Shkurt 2018 / indeksADMonline

Mbahet mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike të Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e rregullt.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 30.01.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e Ministrisë së Shëndetësisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016;
4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për PVF-të e SHSKUK-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit të Performancës për Efikasitetin dhe Efektivitetin në Zbatimin e Sistemit Informativ unik të Integruar të Shëndetësisë;
6. Të ndryshme.