11:46 / E Hënë, 23 Prill 2018 / indeksADMonline

Ministrja Hoxha prezantoi para QeverisA� rekomandimet e Raportit pA�r vendin, Progresi varet nga ne

NA� mbledhjen e QeverisA�, ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, ka prezantuar pA�rmbledhjen e rekomandimeve kryesore tA� Raportit pA�r KosovA�n tA� Komisionit Evropian, duke adresuar A�A�shtjet dhe nga duhet vepruar intensivisht pA�r tA� arritur progres qA� tA� njA�jtat mos tA� pA�rsA�riten nA� raportin e radhA�s.

Ministrja A�shtA� fokusuar vetA�m nA� rekomandimet kryesore pA�r ZyrA�n e Kryeministrit, Ministria e AdministratA�s Publike, Ministria e DrejtA�sisA�, KA�shilli GjyqA�sor dhe KA�shilli Prokurorial, Ministria e PunA�ve tA� Brendshme dhe Policia, Ministria e Financave, Ministria e TregtisA� dhe IndustrisA�, Ministria e PunA�s dhe Ministria e Arsimit, Ministria e Zhvillimin Ekonomik, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapA�sinor, duke mos u ndalur nA� rekomandime teknike por vetA�m nA� ato mA� tA� rA�ndA�sishmet.

a�?Konsideroj qA� iniciativa e sotme pA�r shqyrtimin e planit aksional A�shtA� shumA� e qA�lluar. Gjate ditA�ve nA� vijim, MIE do tA� ftoj takimin e ardhshA�m tA� KA�shillit Ministror pA�r Integrim Evropian, si dhe do te diskutoj gjeturat e Raportit ne kuadA�r strukturave te brendshme pA�r integrim Evropiana�?, theksoi Ministrja Hoxha, duke shtuar se njA� numA�r i madh i rekomandimeve do tA� adresohet pA�rmes zbatimit tA� Programit pA�r MSA dhe AgjendA�s Evropiane tA� Reformave.

a�?Ministria e Integrimit do tA� bA�j monitorimin dhe raportimin e rregullt pA�r zbatimin e programit dhe ERA-s. KA�tA� vit edhe nA� kuadA�r tA� mbA�shtetjes direkte buxhetore, jemi zotuar se do tA� arrijmA� shkallA�n e zbatimit tA� Programit prej 60%. Ne si Ministri e Integrimit, jemi tA� bindur qA� kjo do tA� arrihet, por sidoqoftA�, do tA� sigurohemi qA� tA� bA�het monitorimi i rregullt dhe nA� A�do rast do ta��ju informoj pA�r progresin nA� zbatimin e Programita�?, theksoi Ministrja Hoxha.

Temat: