14:30 / E Mërkurë, 27 Dhjetor 2017 / indeksADMonline

Nuk ndalet AAK-ja, ky është hapi i radhës për garën e Istogut

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka pranuar zyrtarisht vedimin e Gjykatës Supreme e cila refuzon ankesën e AAK-së dhe i jep të drejtë Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP),në rastin e rivotimit për kryetar të Komunës së Istogut.

Për AAK-në, është e dukshme që gjithçka tjëtër ështër trajtuar në ankesa, qoftë nga PZAP apo në Gjykatën Supreme, por vetëm faktet jo.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës e thotë qartë:

Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]

1. Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet, me përjashtim kur kjo e drejtë i kufizohet me vendim gjyqësor.

E vërteta është që, në procesin e fundit zgjedhor për Kryetar të Istogut, kanë votuar votues të rinjë, të cilët kanë plotësuar moshën për të votuar, kjo është e drejtë kushtetuese e secilit qytetar të Republikës, por vota e tyre është eliminuar nga KQZ dhe është vërtetuar nga PZAP dhe Gjykata.

Fakti që ka votues që kanë votuar për herë të parë është pranur edhe nga KQZ, PZAP dhe Gjykata Supreme, por çuditërisht kanë vendosur të jenë mbi Kushtetutën e vendit dhe të përcaktojnë kush ka të drejt të votoj e kush jo.

AAK, do ti drejtohet Gjykatës Kushtetuese me kërkesë që të japi vendimin e saj në mbrojtje të Kushtetutës dhe të drejtave të qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Tashmë për AAK-në, nuk është në pyetje kush do të jetë kryetar i Istogut, por janë të drejtat dhe liritë themelore të secilit qytetar të Republikës të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, këto të drejta janë të pamohushme dhe nuk mund ti tjetërsoj askush.