12:28 / E Premte, 19 Shkurt 2021 / indeksADMonline

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KVALIFIKOVANIH PONUDA ZA REALIZACIJU RADOVA

Broj zahtjeva za ponudu: 001/21
Datum objavljivanja19.02.2021
Datum zatvaranja:26.02.2021
Naslov ugovora:Ugovor za konsultantske usluge ili čak pojedinac specijalizovan za pružanje usluga u dizajniranju i radu web portala
Ugovorno tijeloInstitut za preduzetništvo i malo poslovanje (IESB)
Adresa:Bill Clinton 57, 10000 Priština
E-mail:info@iesb-ks.org

1. ULAZAK

Institut za preduzetništvo i malo poslovanje (IESB) odgovoran je za implementaciju projekta „Cilj je poboljšati kvalitet života i ekonomski razvoj za članove nevećinskih zajednica koje žive na Kosovu“, a koji finansira Kancelarija za pitanja zajednica (OCA) u okviru Kancelarije premijera Republike Kosovo i poziva entitete da predaju ponude za sledeće radove:

IESB traži konsultantske kompanije ili čak specijalizovane pojedince za pružanje usluga u dizajniranju i radu web portala za pružanje integriranih informacija o oglasima i mogućnostima obuke. Cilj portala je da na jednom mestu pruži informacije za zajednice, žene i mlade ljude na albanskom i srpskom jeziku koji imaju obuku i tržište rada.

Kompanija / pojedinci za razvoj softvera koji rade u polju tehnologije. Tvrtka će dizajnirati i razviti softver zasnovan na našim zahtjevima, tako da korisnici imaju pristup Internetu i mobilnim uređajima. Nakon kupovine softvera razvit će se oglas koji promovira i objašnjava platformu. Takođe će se neki od alata koristiti za marketing na društvenim mrežama.

Ponudite nagradu za dva jezika: albanski i srpski.

Svrha ovog poziva za nadmetanje je identifikacija kvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova. Zainteresirani ponuđači trebali bi biti sposobni ponuditi izvršenje gore navedenih zadataka. Kompanije moraju nadmetati u skladu sa zahtjevom predstavljenim u ovom dokumentu.

2. POSEBNI ZAHTJEVI ZA SPROVOĐENJE

Sve zainteresovane kompanije moraju predati svoju ponudu kako je navedeno u nastavku.

Ponude moraju sadržavati sljedeće informacije:

 1. Podnosioci zahteva moraju biti registrovani u Ministarstvu trgovine i industrije, a preduzeća koja podnose zahtev moraju podneti kopiju potvrde o registraciji;
 2. Mora biti naveden broj poziva za ponudu,
 3. Valjanost ponude mora biti osigurana. (Valjanost ponude mora biti najmanje 15 dana),
 4. Ako PDV nije postavljen, IESB će smatrati da cijena uključuje PDV,
 5. Financijska ponuda mora biti u eurima i mora biti navedena cijena po jedinici (uključujući sve poreze),
 6. Ponude se mogu pripremiti na bilo kojem od službenih jezika na Kosovu ili na engleskom jeziku,
 7. Ponuda se mora dostaviti elektroničkim putem na e-mail  info@iesb-ks.org

3. VAŽNA NAPOMENA:

 1. Neispunjavanje bilo kog od obaveznih uslova za učešće diskvalifikuje vas iz daljeg učešća u evaluaciji vaše ponude.
 2. Svaka zainteresovana strana može uložiti žalbu naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana obavještavanja.

4. USLOVI I PRAVILA KVALIFIKACIJE

 1. Ponuda mora biti poslana na službenu e-adresu IESB: info@iesb-ks.org
 2. Rok za podnošenje ponuda je 26. februara 2021. godine, do 16:00 sati.
 3. Za sva pitanja možete poslati pismeni zahtjev putem e-pošte na ovu adresu: info@iesb-ks.org. Pitanja se prihvaćaju do 24. februara 2021
 4. Otvaranje ponuda održat će se 1. marta 2021. u 13:30 od strane komisije za izbor (sastavljene od 3 člana) i sve zainteresirane strane imaju pravo biti prisutne.
 5. Prilikom otvaranja ponuda i u slučaju potrebe, Komisija za ocjenu ima pravo postavljati dodatna pitanja ponuđačima. Pitanja će biti proslijeđena svim stranama.
 6. Ponude će se ocjenjivati ​​na osnovu sljedećih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija.
KRITERIJUMI%
1. Kvalitativni kriteriji
    1.1. Kapaciteti kompanije40%
2. Financijski kriteriji
    2.1. Ekonomski najpovoljnija ponuda60%
Ukupno: 100%