14:23 / E Mërkurë, 13 Janar 2021 / indeksADMonline

Ugovor za nabavku 200 higijenskih i prehrambenih paketa

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KVALIFIKOVANIH PONUDA ZA REALIZACIJU RADOVA
Broj zahtjeva za ponudu:002/21
Datum objavljivanja13.01.2021
Datum zatvaranja:26.01.2021
Naslov ugovora:Ugovor za nabavku 200 higijenskih i prehrambenih paketa
Ugovorno tijeloBusiness Support Centre Kosovo (BSCK)
Adresa:Ukshin Hoti, blok A, ulaz C4 / 2, sprat I, br.2, 10000 Priština,
Republika Kosovo
E-mail:info@bsckosovo.org

 1. UVOD
  Centar za poslovnu podršku Kosovo (BSCK) nosilac je sprovođenja projekta „Snabdevanje paketima
  osnovnih prehrambenih proizvoda i paketima osnovnih higijenskih sredstava za najugroženije
  ljude i kampanja podizanja svesti o COVID-19 u opštini Fushë Kosovë za srpsku zajednicu i
  RAE“ koji finansira Kancelarija za pitanja zajednica (OCA) u okviru Kancelarije premijera Republike
  Kosovo i poziva entitete da podnesu ponude za sledeće nabavke:
 2. Snabdevanje 200 paketa higijenskim i prehrambenim materijalima;
 3. Prijevoz osoblja za raspodjelu pomoći;
  Svrha ovog poziva za nadmetanje je identifikacija kvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova.
  Zainteresovani ponuđači moraju imati kapacitet za isporuku robe. Kompanije moraju nadmetati u skladu
  sa zahtjevom predstavljenim u ovom dokumentu.
 4. POSEBNI ZAHTJEVI ZA SPROVOĐENJE
  Sve zainteresovane kompanije moraju predati svoju ponudu kako je navedeno u nastavku.
  Ponude moraju sadržavati sljedeće informacije:
 5. Podnosioci zahteva moraju biti registrovani u Ministarstvu trgovine i industrije, a preduzeća
  koja podnose zahtev moraju podneti kopiju potvrde o registraciji;
 6. Mora biti naveden broj poziva za ponudu,
 7. Valjanost ponude mora biti osigurana. (Valjanost ponude mora biti najmanje 15 dana),4. Ako je PDV utvrđen, BSCK smatra da cijena uključuje PDV, Financijska ponuda mora biti
  u eurima i navesti cijenu po jedinici (sa svim porezima),
 8. Ponude se mogu pripremiti na bilo kojem od službenih jezika na Kosovu ili na engleskom
  jeziku,
 9. Ponuda se mora dostaviti elektroničkim putem na e-mail info@bsckosovo.org
 10. VAŽNA NAPOMENA:
  Neispunjavanje bilo kog od obaveznih uslova za učešće onemogućava vas dalje učešće u evaluaciji vaše
  ponude.
  Svaka zainteresovana strana može uložiti žalbu naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana
  obavještavanja.
 11. USLOVI I PRAVILA KVALIFIKACIJE
 12. Ponuda moze biti poslata na zvaničnu e-adresu BSCK: info@bsckosovo.org ili fizički u
  kancelarijama BSCK.
 13. Rok za podnošenje ponuda je 26. januar 2021. godine, do 12:00 sati.
 14. Za sva pitanja, možete poslati pismeni zahtjev putem e-pošte na ovu adresu:
  info@bsckosovo.org. Pitanja se prihvaćaju do 20. januara 2021
 15. Otvaranje ponuda održat će se 27. januara 2021. u 13:30 od strane komisije za izbor (sastavljene
  od 3 člana) i sve zainteresirane strane imaju pravo biti prisutne.
 16. Prilikom otvaranja ponuda i u slučaju potrebe, Komisija za ocjenu ima pravo postavljati dodatna
  pitanja ponuđačima. Pitanja će biti proslijeđena svim stranama.
 17. Ponude će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija.
  KRITERIJUMI %
 18. Kvalitetivni kriteriji
  1.1. Kapaciteti kompanije 40%
 19. Financijski kriteriji
  2.1. Ekonomski najpovoljnija ponuda 60%
  Ukupno: 100%.