14:22 / E Mërkurë, 13 Janar 2021 / indeksADMonline

Ugovor za profesionalne i logističke usluge

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KVALIFIKOVANIH PONUDA ZA REALIZACIJU RADOVA
Broj zahtjeva za ponudu:001/21
Datum objave:13.01.2021
Datum zatvaranja:26.01.2021
Naslov ugovora:Ugovor za profesionalne i logističke usluge
Ugovorno tijeloBusiness Support Center Kosovo (BSCK)
Adresa:Ukshin Hoti, blok A, ulaz C4 / 2, sprat I, br.2, 10000
Priština, Republika Kosovo
E-mail:info@bsckosovo.org

 1. UVOD
  Centar za poslovnu podršku Kosovo (BSCK) nosilac je sprovođenja projekta „Snabdevanje paketima
  osnovnih prehrambenih proizvoda i paketima osnovnih higijenskih predmeta za najugroženije
  osobe, kao i kampanja podizanja svesti o COVID-19 u opštini Fushë Kosovë za srpsku zajednicu
  i RAE “koji finansira Kancelarija za pitanja zajednica (OCA) u okviru Kancelarije premijera Republike
  Kosovo i poziva entitete da podnesu ponude za sledeće radove:
 2. Stručnjak za pripremu sadržaja brošure s informacijama o svijesti protiv COVID-19;
 3. Prevod brošure na srpski jezik i čitanje;
 4. Brendiranje, logistika i distribucija 100 higijenskih i prehrambenih paketa za nevećinske
  Zajednice (Srbi i RAE) u opštini Kosovo Polje ;
 5. Promotivne aktivnosti (mediji, portali, društveni mediji) projekta;
 6. Troškovi projekta;
  Svrha ovog poziva za nadmetanje je identifikacija kvalifikovanih ponuđača za izvođenje radova.
  Zainteresirani ponuđači trebali bi biti sposobni ponuditi izvršenje gore navedenih zadataka. Kompanije
  moraju nadmetati u skladu sa zahtjevom predstavljenim u ovom dokumentu.2. POSEBNI ZAHTJEVI ZA SPROVOĐENJE
  Sve zainteresovane kompanije moraju predati svoju ponudu kako je navedeno u nastavku.
  Ponude moraju sadržavati sljedeće informacije:
 7. Podnosioci zahteva moraju biti registrovani u Ministarstvu trgovine i industrije, a preduzeća koja
  podnose zahtev moraju podneti kopiju potvrde o registraciji;
 8. Mora biti naveden broj poziva za ponudu,
 9. Valjanost ponude mora biti osigurana. (Valjanost ponude mora biti najmanje 15 dana),
 10. U slučaju da PDV nije utvrđen, BSCK će smatrati da cijena uključuje PDV,
 11. Financijska ponuda mora biti u eurima i mora biti navedena cijena po jedinici (uključujući sve
  poreze),
 12. Ponude se mogu pripremiti na bilo kojem od službenih jezika na Kosovu ili na engleskom jeziku,
 13. Ponuda se mora dostaviti elektroničkim putem na e-mail info@bsckosovo.org
 14. VAŽNA NAPOMENA:
 15. Neispunjavanje bilo kog od obaveznih uslova za učešće diskvalifikuje vas iz daljeg učešća u
  evaluaciji vaše ponude.
 16. Svaka zainteresovana strana može uložiti žalbu naručiocu u roku od 7 (sedam) dana od dana
  obavještavanja.
 17. . USLOVI I PRAVILA KVALIFIKACIJE
 18. Ponuda moze biti poslata na zvaničnu e-adresu BSCK: info@bsckosovo.org ili fizički u
  kancelarijama BSCK.
 19. Rok za podnošenje ponuda je 26. januar 2021. godine, do 12:00 sati.
 20. Za sva pitanja, možete poslati pismeni zahtjev putem e-pošte na ovu adresu:
  info@bsckosovo.org. Pitanja se prihvaćaju do 20. januara 2021
 21. Otvaranje ponuda održat će se 27. januara 2021. u 13:30 od strane komisije za izbor (sastavljene
  od 3 člana) i sve zainteresirane strane imaju pravo biti prisutne.
 22. Prilikom otvaranja ponuda i u slučaju potrebe, Komisija za ocjenu ima pravo postavljati dodatna
  pitanja ponuđačima. Pitanja će biti proslijeđena svim stranama.
 23. Ponude će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kvalitativnih i kvantitativnih kriterija.
  KRITERIJUMI %
 24. Kvalitativni kriteriji
  1.1. Kapaciteti kompanije 40%
 25. Financijski kriteriji
  2.1. Ekonomski najpovoljnija ponuda 60%
  Ukupno: 100%