Ekonomi

  • HK Personaldienst: Ndërmjetësime profesionale për një punësim në Gjermani
  • ATK-ja për gjashtë muaj ka inkasuar 239.5 milionë euro
  • AKP shpall shitjen e re të aseteve përmes likuidimit 49, thjeshtëson procedurat e ofertimit