Ekonomi

  • Drejt Bashkimit Evropian 76% e eksporteve shqiptare, kryesojnë tekstilet dhe mineralet
  • “HIB Petroli” shton edhe shërbimet e “Western Unionit”, në të gjitha pikat e saj
  • Hapet Java Globale e Ndërmarrësisë