Ekonomi

  • BE dhe UNDP financojnë organizata të shoqërisë civile në Istog, Lipjan e Viti
  • Kujtesa përkrahë komunitetin e lojërave elektornike – XPortalesports
  • Komisioni për Financa Publike shqyrton shpenzimet e Kuvendit