Ekonomi

  • EMPOWER mbështeti 613 ndërmarrje për të krijuar 5 109 vende të reja pune
  • Bizneset e Suharekës të unifikuar në zhvillimin e afarizmit dhe largimin e barrierave aktuale
  • ATK-ja, arkëton mbi 102 milionë euro nga borxhet