Ekonomi

  • ”Petrol Company” zgjeron rrjetin e restoranteve, “Be Happy”, tashmë edhe në Gjakovë
  • Havolli kërkon nga FKGK-ja rritjen e skemës së garantimit të kredive për bizneset
  • Ceremonia e hapjes së ofertave të shitjeve nëpërmjet likuidimit nr. 49