18:29 / E Martë, 17 Prill 2018

KOK-u dA�rgon 40-45 sportistA� nA� LojA�rat Mesdhetare Tarragona 2018

Kosova pA�r herA� tA� parA� do tA� marrA� pjesA� nA� LojA�rat Mesdhetare Tarragona 2018, tA� cilat mbahen prej 22 qershor a�� 1 korrik 2018.

Me kA�tA� rast, Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik tA� KosovA�s do tA� dA�rgojA� nA� Tarragona tA� SpanjA�s, 40-45 sportistA� tA� 12 sporteve.

PA�rzgjedhja e sportistA�ve do tA� bA�het nA� bazA� tA� tri kritereve: cilA�sisA�, univerzalitetit dhe barazisA� gjinore.

Lista pA�rfundimtare e sportistA�ve, trajnerA�ve dhe zyrtarA�ve tA� tjerA� do tA� pA�rcaktohet nA� mbledhjen e radhA�s sA� Bordit Ekzekutiv tA� KOK-ut.

NA� Komitetin Olimpik tA� KosovA�s, federatat kanA� dA�rguar rreth 80 aplikacione tA� sportistA�ve.

KOK-u A�shtA� anA�tar i ICMG-sA� qA� nga 30 tetori 2015, kur u pranua nA� AsamblenA� e JashtA�zakonshme Gjenerale, tA� mbajtur nA� Washington DC.

Temat: