21:30 / E Enjte, 12 Prill 2018 / indeksADMonline

PA�r ta formuar Asociacionin pa shkaktuar probleme, duhet sqaruar kjo A�A�shtje!

Me arrestimin e Marko Gjuriqit, Lista Serbe deklaroi largimin nga Qeveria dhe paralajmA�roi formimin e Asociacionit tA� Komunave Serbe. Pak ditA� pas kA�saj ngjarje, kryeministri Ramush Haradinaj ia dha mandatin Ekipit Menaxherial qA� tA� formojA� statutin e kA�tij Asociacioni.

SA�rish janA� deputetA�t serbA� ata qA� kA�mbA�ngulin se Asociacioni duhet tA� formohet vetA�m nA� bazA� tA� marrA�veshjes sA� nA�nshkruar nA� Bruksel, marrA�veshje nA� tA� cilA�n Gjykata Kushtetuese e KosovA�s kishte gjetur 24 shkelje, shkruan Indeksonline.

Bazuar nA� rrjedhA�n e kA�tyre ngjarjeve, njohA�si i A�A�shtjeve politike, Belul Beqaj ka thA�nA� pA�r “indeksonline” se qA� tA� mos shkaktohet problem me formimin e AKS-sA�,A� duhet sqaruar njA� gjA�. A A�shtA� marrA�veshja e Brukselit pA�r AKS-nA� marrA�veshje ndA�rkombA�tare apo jo, sepse nA�se A�shtA�, Beqaj thotA� se Serbia e ka njohur tashmA� shtetin e KosovA�s.

NA� tA� kundA�rtA�n, Kosova mund tA� ketA� shumA� dA�me sepse do tA� bA�hen pazare si pasojA� e kA�saj marrA�veshje.

“Besoj se do tA� shkaktohen probleme rreth tA� kuptuarit tA� kompetencave tA� Asociacionit tA� komunave me shumicA� serbe nA�se nuk sqarohetA� dilema – A A�shtA�A� MarrA�veshja e Brukselit (2013) pA�r AKS,ndA�rkombA�tare apo jo…A� ?! NA�se,A�shtA�,atA�herA� Serbia nA� mA�nyrA� implicite e ka njohur shtetin e KosovA�s e me tA� edhe KushtetutA�n e saj. NA�sA� ky dokument ka trajtim tjetA�r ,pavarA�sisht se A�shtA� proklamuar si MarrA�veshje ndA�rkombA�tare atA�herA� do tA� ketA� pazare tA� shumta nA� dA�mA� tA�A� KosovA�s”, ka thA�nA� Beqaj.

Sipas tij, Asociacioni do tA� formohet nA� pA�rputhje me kA�rkesat e SerbisA�, por duke respektuar edhe sugjerimet e GjykatA�s Kushtetuese.

Sipas tij, edhe formimi i Ekipit Menaxherial u bA� vetA�m si pasojA� e ultimatumit tA� ListA�s Serbe.

“Formimi i Ekipit Menaxherial,mjerisht mA� shumA� A�shtA� nxitur nga ultimatumii ListA�s serbe se sa si ndjenjA� e pA�rgjegjA�sisA� sA� pushtetit tA� KosovA�s. MeqA�,A�shtA� krijuar si pasojA� e ultimatumit, besoj se ai do ti nA�nshtrohet logjikA�s sA� ultimatumit.MarrA�veshja do tA� jetA� nA� pA�rputhje me kA�rkesat e SerbisA� dheA� faktorA�ve ndA�rkombA�tarA� duke i respektuar disa sugjerime tA� GjykatA�s Kushtetuese”, A�shtA� shprehur Beqaj./Indeksonline/