Tech

  • “Instagram” tani mund të përkthejë automatikisht tekstin në ‘story’
  • Për herë të katërt, ndalohet përdorimi i ‘TikTok’ në Pakistan
  • Zoom ofron aplikacione të cilat integrohen gjatë thirrjeve