Ekonomi

  • Prince Caffee dhe M&Sillosi pjesëmarrës në panairin PLMA 2019, Amsterdam
  • Shala: MTI-ja ndër institucionet e para që është duke e zbatuar thjeshtëzimin e lejeve dhe licencave
  • Ministria e Bujqësisë hap periudhën për aplikim për grante në bujqësi