Ekonomi

  • Ministria e Bujqësisë hap periudhën për aplikim për grante në bujqësi
  • Në Kosovë shënohet Dita Botërore e Biodiversitetit
  • TeleDoc, qytetarët do të kenë mundësi që përmes telefonit ti pyesin mjekët për shëndetin e tyre