Ekonomi

  • Gjermani, përmirësimi i ekonomisë vetëm në vitin 2021
  • EMPOWER-i mbështeti 613 ndërmarrje për të krijuar 5.109 vende të reja pune
  • Bizneset e Suharekës të unifikuar në zhvillimin e afarizmit dhe largimin e barrierave aktuale