Ekonomi

  • Ekonomia gjermane, në recesion!?
  • “Ceremonia e dorëzimit dhe hapjes së ofertave – shitja përmes likuidimit 51”
  • Borxhi publik kalon 9 miliardë euro, por u ul në 63.32% të PBB-së në fund të shtatorit