Ekonomi

  • Evitoni shpenzimin e tepruar të parave
  • Nis ndërtimi i ambulancës dhe zyrës së gjendjes civile në Ujmirë të Klinës
  • Edhe 12 muaj kohë shtesë për të aplikuar për legalizimin e ndërtimeve pa leje