Shpalljet

  • “Solid” hap fabrikë në Dragash, kërkon 90 punëtore
  • Presidenti i Shqipërisë shtron darkë me djathë e domate për aktorin e njohur
  • AKP shpalli shitjen e aseteve të ndërmarrjes përmes likuidimit nr.48