Shpalljet

  • Devolli Corporation në bashkëpunim me Hotel Splendit shpallin konkurs për vende të lira pune
  • Nora Doda shpall të pa vlefshme diplomën e Gjimnazit “Skënderbeu”, Drejtimi “Matematikë-Informatikë”
  • Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, shpalle konkurs për 4 Vende të lira Pune