Shpalljet

  • Nora Doda shpall të pa vlefshme diplomën e Gjimnazit “Skënderbeu”, Drejtimi “Matematikë-Informatikë”
  • Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, shpalle konkurs për 4 Vende të lira Pune
  • “Solid” hap fabrikë në Dragash, kërkon 90 punëtore